Cách sử dụng than từ, cuộn cảm đúng kỹ thuật

Cách sử dụng cuộn cảm, than từ đúng kỹ thuật và hiệu quả
Việc lựa chọn than từ và cuộn cảm sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của máy hàn cao tần và năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất ống. Kích thước chính xác của than từ và cuộn cảm không hoàn toàn đơn giản vì nó có thể thay đổi dựa trên một số lượng các yếu tố bao gồm:
• Tỷ lệ đường kính / độ dày của ống được sản xuất
• Tình trạng của dải băng
• Kích thước khuôn hàn
• Đường kính và cấu hình của cuộn cảm
• Vật liệu dải băng
• Dạng ống tại cuộn cảm
*Khoảng cách B là chiều dài hiệu quả, chiều dài C(đường kính khuôn hàn, D( chiều dày cuộn cảm) phải được giảm thiểu
Chiều dài than từ : F ≥ 2B
Đường kính trong cuộn cảm G : 1.2 ~ 1.5 A
Đường kính trở kháng E : ≤ 20%A(đường kính ống)
Không có mô tả ảnh.
error: Content is protected !!